logo

Kathrina-Gyöngy

" Légy aki vagy: tiszta, higgadt és tündöklő! "


TESZT-Mennyire kitartó..?

 

Mennyire kitartó alkat Ön?

 

Mentális tulajdonságaink koronája lehet a kitartás, állhatatosság, melynek jellemző személyiségjegyei közt szerepel az elkötelezettség, az önuralom vagy a kihívások keresése. Végezze el a tesztünket!
 

A szívós, kitartó, gyakran merész, rettenthetetlen emberek számos előnyre számíthatnak az életben: ellenállóbbak a stresszel szemben, könnyebben birkóznak meg új helyzetekkel, váratlan feladatokkal, mint mások. Ön vajon milyen mértékben rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal? Van-e szellemi állóképessége? Ha bizonytalan a válaszadásban, végezze el az alábbi tesztet!


Ítélje meg, illenek-e önre az 1-10. állítások! Az alábbiak szerint válaszoljon:
A.    Nem jellemző rám.
B.    Csak részben illik rám.
C.    Igen, teljes mértékben vonatkozik rám.

                         

1.     Mindenben, amit csinálok,  találok valami érdekeset.

2.     Élvezem a munkámat.

3.     Fontosnak tartom a munkámat, tanulmányaimat vagy más feladataimat az életben.

4.     Vannak hobbijaim, és sok minden más is érdekel a munkámon, szakterületemen kívül. 

5.     Ritkán vagy szinte soha nem érzem unalmasnak, bosszantónak vagy fárasztónak a mindennapi          feladataimat.

6.     Amikor felkelek reggel, örömmel nézek elébe, mit hoz a nap.

7.     Ha végigtekintek az életemen, azt szeretném, hogy még többre jussak a szakmámban és a magánéletemben.

8.     Ha választhatnék, újra ugyanazt csinálnám az életben,  amit most.

9.     Úgy érzem, céltudatosan élek.

10.     Felfedezem az örömöt a leghétköznapibb feladatok elvégzésében is.

 

Jelölje meg, melyik állítás igaz önre: 

11.    Amikor nem sikerül egy tervemet valóra váltani:

A.     elkeseredem;

B.     elbizonytalanodom, hogy készítsek-e helyette újat;

C.     ösztönöz arra, hogy jobbat, reálisabbat  készítsek.

 

12.     Ha nem megfelelően hajtottam végre egy feladatot, az rendszerint azért volt, mert:

A.    nehéznek találtam, és megriadtam tőle;

B.    keményebben kellett volna dolgoznom érte;

C.    bár kitartóan dolgoztam érte, egyes készségeim biztosan hiányoztak hozzá. Legközelebb igyekszem azokat kifejleszteni magamban.

 

13.    Amikor kudarcot vallok a munkámban vagy a magánéletben:

A. -   elcsüggedek; 

B.-    elgondolkodom rajta, vajon mit csináltam rosszul;

C.-    motiválva érzem magam, hogy máskor körültekintőbb legyek.

 

14.     Amennyiben túlságosan nehéznek ítélem meg egy feladatomat:

A.   meg sem próbálkozom a megoldással;

B.   nem fokozom maximálisan az erőfeszítéseimet, de nem is adom f el könnyen a dolgot;

C.   tudom, ha teljes erőbedobással, kitartóan dolgozom rajta, sikerrel járok.

 

15.    A csalódást, kellemetlen élményt úgy tekintem, mint:

A.   ambícióim gátját;

B.   ami hátráltat további életemben;

C.  elkerülendő érzelmet, leküzdendő akadályt a jövőben.

 

16.    Ha a lejárt munkaszerződésemet a munkáltatóm nem hosszabbítja meg, létszámcsökkentésre hivatkozva:

A.   bosszant, hogy másik munka után kell néznem;

B.   lehetőségnek tekintem azt a változtatásra;

C.  izgatott leszek, hogy egy új, érdekesebb munkát találhatok másutt.

 

Az alábbi részben aszerint döntsön, mit tenne Ön hasonló helyzetben:

 

17.     A főnöke váratlanul behívja az irodájába, és közli önnel, hogy nincs megelégedve a munkájával – annak alapján, hogy a munkatársai panaszkodtak önre. Ugyanakkor ön úgy érzi, képességeihez mérten a legtöbbet nyújtotta, teljes erőbedobással dolgozott. Milyen reakciót vált ki mindez önben?

A.    Fontolóra veszi, hogy otthagyja a munkahelyét, majd meggondolja, mert hátha nem talál másikat.

B.   Nem tudja, még mit csinálhatna jobban, hiszen eddig is a maximumot nyújtotta. 

E.   Haragszik ugyan a munkatársaira, amiért beárulták, de figyelembe veszi az észrevételeiket, és szívósan igyekszik mégis javítani a munkáján.

 

18.    Péntek délután van, és még mindig a munkahelyén tartózkodik, noha baráti társaságot hívott meg vacsorára az otthonába. Váratlanul azonban – a felgyülemlett munkája miatt – tovább kell maradnia az irodában. Így alig marad ideje a készülődésre… Hogyan méri fel ezt a helyzetet?

A.    Idegrohamot kap, és közben arra gondol, miért is szervezett vendégséget péntek estére.

B.    Ideges lesz, de nem hagyja, hogy eluralkodjék önön a pánik.

C.    Próbára teszi magát, milyen gyorsan tud elkészülni a munkájával és a vacsorával.

 

19.     Átszervezés folyik a munkahelyén, és ön egy ismeretlen, másik osztályra kerül. Hogyan tekint erre a változásra?

A.    Kizökken a nyugalmából, és nem biztos benne, hogy meg tud felelni az új követelményeknek.

B.    Semleges marad, rutinszerű változásként fogja fel a dolgot.

C.    Nem bánja, mert történik végre valami az életében. Ugyanakkor felvillanyozódik az alkalomtól, hogy új ismeretekre tehet szert.

20.     A nyári szabadságolások idején helyettesítenie kell közvetlen felettesét. Hogyan fogja fel a dolgot?

A.    Meglehetősen ideges miatta.

B.    Ugyanolyan feladatnak tartja, mint a többit.

C.    Remekül, mert kihívásnak tekinti, és alig várja, hogy megkezdhesse a helyettesítést.


EREDMÉNY

Ha az  „A” válaszai vannak többségben:

Önnek nem kenyere a kitartás, és valószínűleg negatívan reagál az azt igénylő feladatokra, helyzetekre. Emiatt erősen kitett a stressznek, kevés az önbizalma, és szellemi állóképessége is gyenge. Túlzottan nagy és teljesíthetetlen követelményeket lát mindenben, ami új az ön számára. Pedig intellektuálisan bizonyára többre hivatott. Váltson át pozitív gondolkodásmódra, legyen ambiciózusabb és főként állhatatosabb mindenben.

Ha a „B” válaszai vannak többségben:

Ön mutat némi elszántságot és kitartást, de nem eleget. Attól függően, élete milyen időszakát éli, egyszer állhatatos, másszor feladja a harcot. Képes a dolgokat pozitív oldalukról megközelíteni, és a stresszt könnyedén venni, de nem minden esetben. Ha dolgozik rajta, hogy ne riadjon vissza a kihívásoktól, és kitartóbb legyen, meglesz az eredménye. Tanácsos növelnie önbizalmát, céltudatosságát és az új iránti fogékonyságát.

Ha a „C” válaszai vannak többségben:

Mentális képességei alapján ön állhatatos, érdeklődő, ambiciózus alkat, életszemlélete döntően pozitív. Minduntalan új célokat tűz ki maga elé, melyek megvalósításán szívósan dolgozik. Motivációi szerteágazóak, ami miatt folyton javítani akar a teljesítményén – és képes is rá. Megvan a kellő önbizalma, de ösztönzi mások kritikája is. Valószínűleg nem ismer legyőzhetetlen akadályokat, kedveli a kihívásokat. Úgy véljük, haladjon tovább ezen az úton.

Forrás: Galenus / www.patikamagazin.hu


Szeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.