Esemény naptár
logo

Kathrina-Gyöngy

" Légy aki vagy: tiszta, higgadt és tündöklő! "


Hírlevél feliratkozó
Név:
E-mail:

A számok titkának eredete

 

A Számok titkának eredte

 

Pithagorasz  (Kr. e. 580-520 körül.) ókori görög matematikus.

Legendákkal körülvett életéről alig tudunk valamit. Szamos szigetéről származott, lehet, hogy föníciai volt. Széles látókörű, a tudományokat művelő, a filozófia és a matematika iránt szenvedélyesen érdeklődő személyiség volt. Ismerte Thalész-t, kapcsolatban volt vele. Tanult Egyiptomban és járt Mezopotámiában is. Utazásai után először Számosz szigetére ment, hogy filozófiai iskolát alakítson. Itt azonban ez nem sikerült neki, és ezért a dél-itáliai Krotón-ban telepedett le, ahol Milón személyében egy gazdag patrónusra talált. Milón nemcsak gazdag volt, hanem korának egyik legerősebb fizikumú embere is. Itt alapította meg tanítványaival a Püthagoreus Testvériséget. Pitagorasz a filozófus szót is ekkor alkotta meg.

A Testvériség tulajdonképpen egy vallási közösség volt, a szám volt imádatuk tárgya. A püthagoreusok a számok vizsgálatát misztikus jelenségekkel kapcsolták össze. Számmisztikájuk az arány fogalmára épült. Az egyes számok maguk is valamilyen fogalom jelképei voltak.

Az 5-öt az emberi mikrokozmosz tökéletes számának tartották. Az 1, 2, 3, 4 és 5 a "világ gyökerét" jelentették, a 10=1+2+3+4 pedig a világ tökéletessége, az istenség volt. Már tudták, hogy a Föld gömb alakú és mozog. Kedvelt mértani alakzatuk és misztikus jelvényük az ötágú csillag, pentagram, a Pitagorasz-féle csillag volt.

Érdekesség, hogy a női egyenjogúság hívei voltak, számos nő is volt tagjai között. Az iskola minden tagja átok terhe alatt esküt tett, hogy soha nem fedik fel a világnak matematikai felfedezéseiket. 

Nos, ezt az esküt valaki valamikor megszegte…

Pithagorasz háromféle számot különböztetett meg_

  • a KERESKEDELMI számokat, melyek a számolásnál használatosak
  • a TUDOMÁNYOS számokat, melyek a vegytant, a matematikát és az asztornómiát szolgálták
  • az ISTENI számokat, melyek a kozmosz vibrálásának, ritmusának és törvényszerűségének tükrözői

Ez utóbbi csoport avatja a számokat közvetítőkké ég és föld, lélek és anyag között. Pithagorasz a számok tudományát az élet kulcsának tartotta.

Atlantisz mágusai is – még jóval Pithagorasz előtt – nagy jelentőséget tulajdonítottak a számoknak. Úgy tartották, a számok összekötik őket a kozmosszal. Felfedezték, hogy minden, ami a Kozmoszban történik, elektromágneses hullámok vibrációját váltja ki, melyek aztán a Földön ugyanolyan vibrálást idéznek elő, kiváltói maguk a számok. Megértették, hogy amennyiben az emberi lény érzékeny az asztrális és földi hullámokra, a pszichikai hullámokra és azokra, melyeket saját agyunk sugároz ki, akkor leginkább bizonyos fizikai alakzatokra reagálnak, bizonyos geometriai ábrákra: a formák hullámaira, azaz a számokra.

Szid Buhadszid fedezte fel a  számoknak ezt a titkát, mely Atlantisz egyik ismert titka. Buhadszid a tuniszi Nagymecset egyik arab előljárója, az atlantisziak egyik leszármazottja. Az arabok a sémita nép negyedik ága. és egyesek szerint az atlantisziak egyeneságú leszármazottai.

Buhaszid jelentőséget tulajdonít a 12. században bevezetett arab számoknak, azok formáinak és grafikai megjelenítésüknek.

A számok és a dolgok között összefüggés van.

Atlantisz e tanítását különféle vallási szekták és titkos társaságok őrizték meg számunkra.

A 2500 évvel ezelőtt élt görög filozófus, Plató, Tine és Kreti című munkájában arra tanít, hogy Egyiptom bölcsei megőrizték Atlantisz titkát, aminek segítségével hatalomra tettek szert a világ rendje felett.

A kabbalisták és pitagoristák is tudták a számok titkát. Ennek ismerete és birtoklása biztosította számukra a hatalmat a teremtés törvényszerűségei felett.

A Kabbala a titkok kulcsa, mely lehetővé teszi ismerője számára, hogy a teremtés lényegét megismerje. Ez a titkos tan egyszerre metafizikus és spirituális.

Azt mondják, hogy a titkos tanítás Ádámról Séthre szállt, Séthről Noéra, Noéról Ábrahámra. És Ábrahám adta át az egyiptomiaknak.

Egyiptomban Mózes ismerkedett meg vele, és beágyazta a bibliai szövegekbe.

Mózes „hetven bölcset” avatott be a titkába. Később Dávid, Salamon, Dániel, és Ezékiel birtokolta a bölcsességet. Végül pedig az Újszövetségben is ott találjuk ezeket a számokat.

 

forrás: http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Pitagorasz.htm

           A nagyasszony titka

Hozzászólás / vendégkönyvSzeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.